Odpust ku czci św. Rocha 2015

Utworzono: 24 sierpień 2015

Od piętnastego do siedemnastego sierpnia trwały obchody odpustowe ku czci św. Rocha w Grodzisku, sumie przewodniczył Ks. Bp. Paweł Stobrawa.
Dziękujemy wszystkim, którzy uczestniczyli w pracach związanych z odpustem.