Zebranie wiejskie 26.02.2015

Utworzono: 09 marzec 2015

W czwartek dwudziestego szóstego lutego o godzinie siedemnastej w WDK odbyło się zebranie wiejskie zwołane przez Burmistrza Olesna. Głównym tematem spotkania były wybory sołtysa i rady sołeckiej w którym uczestniczyły trzydzieści trzy osoby na ogólną liczbę uprawnionych dwieście sześć osób. W wyniku tajnego głosowania Komisja Wyborcza stwierdziła, że Sołtysem wybrany został Waldemar Stampski a do Rady Sołeckiej wybrani zostali: Brzenska Jerzy, Chwałek Krystian, Nowak Andrzej.