Zawiadomienie

Utworzono: 24 luty 2015

ZAWIADOMIENIE

 

Burmistrz Olesna zwołuje zebranie wiejskie dla mieszkańców wsi Grodzisko, które odbędzie się

 

26 Lutego 2015 r.

o godz.17.00

w Wiejskim Centrum Kultury w Grodzisku

 

Tematem zebrania będą wybory sołtysa i rady sołeckiej.

 

Zaprasza się wszystkich mieszkańców sołectwa do wzięcia udziału

w zebraniu.