Dożynki Gminne 2016 w Grodzisku

Utworzono: 18 grudzień 2016

Grodzisko było gospodarzem Dożynek Gminnych 2016, honory starostów pełnili Anastazja Ochman i Henryk Flak. Rozpoczęło się o godzinie 14.00 nabożeństwem na placu odpustowym przy kościele świętego Rocha a następnie o godzinie 15.00 ruszył bardzo długi korowód który prowadziło Grodzisko z przemarszem nawiązywało do Światowych Dni Młodzieży. Po przejściu do namiotu było wręczenie przez starostów chleba dożynkowego Burmistrzowi Olesna Sylwestrowi Lewickiemu, po przemówieniu wystąpiła orkiestra dęta z Wysokiej. Następną częścią uroczystości było ogłoszenie wyników na najpiękniejszy korowód i koronę dożynkową, Grodzisko zajęło pierwsze miejsce jako korowód a Wojciechów za najpiękniejszą koronę. Gwiazdą imprezy był Mirek Szołtysek a zabawę taneczną zagrał zespół Eliot.
Dziękujemy wszystkim mieszkańcom Grodziska za włożony trud i zaangażowanie w przygotowanie.